0904231350

info@bling.vn

Click

  • Báo trộm độc lập: Được lắp ráp tại Việt Nam và nhập khẩu mắt cảm ứng từ Thụy Sĩ với kính hội tụ của Đức chất lượng cao, đảm bảo độ nhạy và cho khoảng cạhs xa, hạn chế tình trạng báo giả và có độ bền cao.
  • Báo trộm qua điện thoại: Có loại dùng Line điện thoại bàn và loại dùng SIM, có thể lập trình báo qua 6 -- 8 số điện thoại, báo theo quy trình thứ tự ưu tiên, nếu số đầu tiên bận máy hoặc tắt máy sẽ báo số tiếp theo, không báo cùng lúc.